Dora; // metaarhiva dobrih zadataka
Proizveo: Adrian Satja Kurdija
Ideja preuzeta od Školjke (by Ivica Kičić)

Prijava


Zaboravili ste lozinku?

Sweep line

Ideja koja stoji iza sweep line algoritma je zamišljena linija koja prolazeći kroz ravninu nailazi na bitne točke te ih na odgovarajući način obrađuje. Sweep line algoritmi su najčešće primjenjivani u problemima geometrijskog karaktera.

event

Bitne točke najčešće ostvarujemo strukturom event koja sadrži podatke koji opisuju te bitne točke. Algoritam se ostvaruje prolaskom kroz sve event-ove točno određenim redoslijedom. Redoslijed se definira operatorom < ili vlastitom komparacijskom funkcijom. Pomoću operatora ili funkcije sortiramo eventove te time dobijamo potreban poredak.

Struktura event je specifična za svaki problem, ali uvijek sadrži podatak prema kojem možemo odrediti da li se event A dešava prije ili nakon eventa B.

Primjer 1: strukutra eventa dužine u ravnini

struct event {
 int x_koordinata; // x koordinata točke 
 bool vrsta:    // 0 = početak dužine, 1 = kraj dužine
};

operator < ili komparacijska funkcija

Nakon što smo jasno definirali event preostaje nam odrediti njihov poredak. O poretku obrade nam ovisi hoćemo li obilaziti eventove s lijeva na desno, odozgo prema dolje ili nekim drugim obilaskom. Najčešće se uzima s lijeva na desno pa će on biti i opisan.

Uzmimo slučaj iz Primjera 1. i poredak obilaska s lijeva na desno. Sad je poprilično jasno da eventove moramo sortirati na takav načina da oni s manjom X koordinatom budu obrađeni prije. Također, pretpostavimo da je struktura u koju spremamo eventove STL vector.

...
#include <vector>
...
// definicija strukture event iz Primjera 1.
vector <event> events;

Ako koristimo funkciju sort možemo koristiti ili vlastiti operator < na strukturi event,

bool operator < (event a, event b) {
 if (a.x_koordinata != b.x_koordinata)
  return a.x_koordinata < b.x_koordinata;
 return a.tip < b.tip;
}

ili vlastitu komparacijsku funkciju.

bool cmp (event a, event b) {
 if (a.x_koordinata != b.x_koordinata)
  return a.x_koordinata < b.x_koordinata;
 return a.tip < b.tip;
}

Razlika između ova dva pristupa je u pozivu funkcije sort.

// slucaj 1. operator <
sort(events.begin(), events.end());
// slucaj 2. komparacijska funkcija
sort(events.begin(), events.end(), cmp);

Nakon što smo dobili željeni poredak eventova, preostaje nam odrediti koje akcije poduzeti u slučaju na nailazk pojednine vrste eventa. To sad i nije jasno jer nije definiran problem kojeg rješavamo.

Primjer problema

U ravnini je zadano N dužina paralelnih sa x-osi, točkama A(x1, y1) i B(x2, y1). Odredite najveći broj dužina koje sjeće neki pravac paralelan sa y-osi.

Napomena:
Brojati ćemo pravac sjeće dužinu ako prolazi kroz njenu krajnju točku.

Ograničenja:
1 < N < 10000
0 < x1, x2, y1 < 1 000 000 000

Vremensko ograničenje: 1s
Memorijsko ograničenje: 128 MB

Rješenje

Primijetite da su ograničenja takva da će naivno rješenje pasti ili na vremenskom ograničenju ili na memorijskom ograničenju.
Također, y koordinata nam ne igra nikakvu ulogu.

Problem je zadan na temelju prethodnih definicija struktura i funkcija, pa ćemo se na njih i pozivati u daljnjem tekstu.

Imajući na umu glavnu ideju sweep line algoritma, probajmo rješiti zadatak prvo na papiru. Uzmimo krajnju točku dužine s najmanjom x koordinatom i nacrtajmo je na papir. U nastavku rješavanja uzetu točku dotične dužine više ne razmatramo. Primjetimo da je sad najveći broj sjecišta dužina na papiru i bilo kojeg pravca paralelnog s y osi jednak 1. Uzmimo sad sljedeću krajnju točku dužine s najmanjom x koordinatom. Ovdje nam se javlja mogućnost pojave kraja neke dužine čiju smo lijevu točku već nacrtali ili pojava točke kojom započinje neka nova dužina.

Slučaj 1. počinje nova dužina
Ako počinje nova dužina primijećujemo da nam se broj sjecišta nekog pravca paralelnog s y osi koji se nalazi desno od trenutne x koordinate, s dužinama na papiru povećao za jedan.

Slučaj 2. završava neka dužina
Ako završava neka dužina primijećujemo da nam se broj sjecišta pravca paralelnog s y osi koji se nalazi desno od trenutne x koordinate, s dužinama na papiru smanjio za jedan.

I time smo rješili glavni problem zadatka. Trenutno stanje sjecišta ovisi izravno o broju dužina na čiji kraj još nismo naišli. Rješenje zadatka je najveći broj otvorenih dužina u nekom od koraka obrađivanja evenata.

Definirajmo event kao točke dužine. U Primjeru 1. smo definirali strukturu event i redosljed obrađivanja koje ćemo sada iskoristiti.

Izvorni kod rješenja - main funkcija

int main(int argc, char **argv) {
 int N;
 int x_1, x_2, y;
 int rjesenje = 0, otvoreno = 0;

 vector< event > events;

 cin >> N;

 for (int i = 0; i < N; ++i) {
  cin >> x_1 >> x_2 >> y;
  events.push_back(event(x_1, 0));
  events.push_back(event(x_2, 1));
 }

 sort(events.begin(), events.end());

 for (int i = 0; i < events.size(); ++i) {
  if (events[i].vrsta == 0) {
   otvoreno ++;
  } else {
   otvoreno --;
  }

  rjesenje = max(rjesenje, otvoreno);
 }

 cout << rjesenje << endl;

 return 0;
}

Složeniji zadaci

Složeniji zadaci zahtjevaju primjenu nekih od struktura podataka pomoću kojih brže doznajemo/izračunavamo potrebne informacije.

Primjer takvog zadatke je određivanje sjecišta dužina koje mogu paralelne( ili okomite ) s koordinatnim osima.

Rješenje tog problema uvodi novu vrstu eventa (vertikalna dužina) te naravno drugi pristup brojenja otvorenih dužina (ovdje se uvodi prigodna struktura podataka) prilikom nailaska na taj tip eventa.

Zadaci za vježbu

z-policajac http://z-trening.com/tasks.php?show_task=5000000064
BOI-Mars Maps http://z-trening.com/tasks.php?show_task=5000000890

Više o temi

http://community.topcoder.com/tc?module=Static&d1=tutorials&d2=lineSweep

© 2013. Matija Šantl Creative Commons License

Ovaj članak objavljen je pod
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Croatia License